NavigationCredits

Mahalaxmi Mukti Samvad ,

Blessings of Divine Mother Mahalaxmi

Spiritual Grace of Shri Satguru Datta Chile Maharaj

Presented with Divine Blessings of H.H. Sri Sri Sri S.A.R. Prasannavenkatachariar Chaturvedi Swamiji.

Humble author
Dr. Pradeep Wagh, Ph.D

Mahalaxmi Mukti Samvad


Mahalaxmi's Dialogues of Salvation

Presented by: Development Education (International) Society, Pune.

Divine Blessings:

Satguru Sow. Rajnitai Balasaheb Kulkarni, Aaji

Satguru Sow. Anita Phadke, Tai

Invaluable guidance:

Brig. P.V. Gole (Retd.), AVSM, Chairman, D.E.I.S.,Pune

Dr. S.P. Mishra, Vice Chancellor, Devsanskriti University, Haridwar

Dr.Vasantrao Gadgil; Dr.R.N.Shukla; Dr.Avanish Thanawala;

Dr.Alka Joshi; Dr.Bhagyalata Pataskar;

Shri Bharat Gohel (USA); Ms.Lindy Stewart,Canada.

Inspiraton: Mrs. Netra Wagh

Sasnkrit Translations: Dr. Abhiraj Rajendra Mishra, Vice Chancellor (Retd.)

Assistance in Translations:

Marathi: Kavi Vasant Ketkar Sow.Asha Gurjar
Hindi: Dr.S.S. Palkar,Sumati and Suhas Gole,Dr.Richa Sharma

Produced, Directed and Lyrics by: Dr. Pradeep Wagh

Music: Pandit. Uday Deshpande

Computer and other help: Mayura Joshi, N.S.Patankar, Mukhtar, Manjiri Dhere.

Help in Paintings: Hemant Surryavanshi, Vishal Bhise, Sachin Bhusa.

©Development Education (International) Society, Pune.

      << Back to Index